Τα Εκπαιδευτήρια Παυλοπούλου φιλοξενούν στο νεόδμητο φιλικό προς το περιβάλλον, κτίριο τους το Νηπιαγωγείο «ΕΛΛΗ».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας αντιμετωπίζοντας ξεχωριστά τον κάθε μικρό του «μαθητή», στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και αναδεικνύει τις ικανότητες του.

Εισάγει τα νήπια, με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο ( project), στην πρώτη γραφή , στις προμαθηματικές έννοιες και τα εξοικειώνει με την αγγλική γλώσσα και τις νέες τεχνολογίες (πρόγραμμα Technokids).

Αξιοποιώντας τη βιωματική προσέγγιση τα φέρνει σε επαφή με τις επιστήμες, τη φύση, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία κάθε παιδιού και καλλιεργεί τις κοινωνικές του δεξιότητες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικά πάρκα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Παρέχεται πλήρης διατροφή, καθημερινή γραπτή ενημέρωση των γονέων για το παιδί του καθώς και μεταφορά των παιδιών με σχολικά λεωφορεία.