Ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα ανάλογο με την ηλικία των παιδιών και μια υπεύθυνη διαπαιδαγώγηση θεμελιώνουν τις βάσεις της ζωής κάθε παιδιού για ένα λαμπρό μέλλον. Τα θεμέλια αυτά είναι η μάθηση, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η κοινωνική επάρκεια. Το έμπειρο και συνεχώς επιμορφωμένο προσωπικό, αξιοποιεί εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στην τάξη προκειμένου τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία (αμοιβαία διδασκαλία, ρεαλιστικά μαθηματικά και θεατρικό παιχνίδι). Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται δραστηριότητες που στοχεύουν στην πνευματική, συναισθηματική, νοητική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα ,τα Γαλλικά, από την Γ΄ δημοτικού. Τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Γαλλικά υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων στις τάξεις Γ΄ – Στ΄ και Ε΄ – Στ΄ αντίστοιχα. Οι εξεταστικοί φορείς που διοργανώνουν τις εξετάσεις Αγγλικών είναι το Πανεπιστήμιο του Cambridge και των Γαλλικών το Γαλλικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, το σχολείο μας συνεργάζεται με τα Technokids, έναν διεθνή οργανισμό που διδάσκει σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας (Νηπιαγωγείο – Στ΄ Δημοτικού) τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning. Η εκπαιδευτική ύλη είναι αναγνωρισμένη από τη Microsoft Inc. Μέσα από αυτό το σύστημα τα παιδιά ανακαλύπτουν, δημιουργούν, πειραματίζονται με προγράμματα και δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους.  Για την υλοποίηση χρησιμοποιούν κυρίως τις εφαρμογές Microsoft Office.

Οι τάξεις του σχολείου μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, εμπλουτίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος αυτή συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη μάθηση καθώς η προβολή του μαθήματος στον διαδραστικό πίνακα αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, αποτελεί κίνητρο για την αυξημένη ανταπόκρισή τους και βοηθά στην αφομοίωση σύνθετων εννοιών.

Επιπλέον δραστηριότητες: κολύμβηση, μπάσκετ, βόλει, ju-jitsu (αυτοάμυνα), Zumba, pilates, hip-hop και ρυθμική. Επίσης, διοργανώνονται θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.

Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία. Απογευματινή μελέτη, φροντιστηριακή υποστήριξη.