ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Bιβλία Αγγλικών E΄ Τάξης

  • Incredible 5 2 , ExpressPublishing

1) Student’s  Book

2) Companion+Grammar

  •  3) Fun for Flyers, Student’s Book, Cambridge English, 4th edition

 

           Τετράδια  Αγγλικών

  • Τρία 50φυλλα τετράδια κανονικού μεγέθους

 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αγοράσετε τα βιβλία των αγγλικών της ExpressPublishingμέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.expresspublishing.com.gr, όπου αναγράφεται η τελική τιμή των βιβλίων με έκπτωση 20%. Διαφορετικά, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το κοντινό σας βιβλιοπωλείο.

 

 

Bιβλίο Γαλλικών  Ε΄ Τάξης

  • Adosphère 1, Méthode de français, Εκδόσεις Trait d’ Union

Version pour la Grèce (Τοέχουναπόπέρσι)

  • Delf Prim A1 Mon premier diplôme de français, εκδόσεις Trait d’ union

Τετράδια  Γαλλικών

  • Δύο 50φυλλα τετράδια κανονικού μεγέθους

 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο των Γαλλικών μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.eshoptraitdunion.gr, όπου αναγράφεται η τελική τιμή του βιβλίου με έκπτωση. Διαφορετικά, μπορείτε να το προμηθευτείτε από το κοντινό σας βιβλιοπωλείο.

Βιβλία Πληροφορικής

 

Τα βιβλία της Πληροφορικής θα τα προμηθευτείτε από το σχολείο, όπως κάθε χρόνο. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα.