ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ,ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Bιβλία Αγγλικών Δ ́ Τάξης

Right on! 1, Express Publishing

1) Student’s Book, ISBN: 978-1-4715-6701-8 2) Companion, ISBN: 978-960-609004-2

3) Fun for Movers, Student’s Book with Online Activities and Home Fun Booklet 4, Cambridge English, 4th edition
ISBN: 9781316617533

Τετράδια Αγγλικών

             Τρία 50φυλλα τετράδια κανονικού μεγέθους
✓Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αγοράσετε τα βιβλία των αγγλικών της

Express Publishing μέσω διαδικτύου στη διεύθυνσηwww.expresspublishing.com.gr, όπου αναγράφεται η τελική τιμή των βιβλίων με έκπτωση 20%. Διαφορετικά, μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο κοντινό σας βιβλιοπωλείο.

Bιβλία Γαλλικών Δ ́ Τάξης

1) NOUVEAU COPAINS,COPINES 2 – livre de l’élève

ISBN : 9789606240447

2) NOUVEAU COPAINS,COPINES 2 – Cahier d’activités

ISBN : 9789606240454

3) COUR DE RECRE NOUVELLE EDITION

ISBN : 9789606240331 (το βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιηθεί στην ε’ και στην στ’ τάξη)

Editions Trait d’Union
✓ Μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία και από το site: www.traitdunion.gr

Τετράδια Γαλλικών

• 2 τετράδια 50φυλλα κανονικού μεγέθους

Βιβλία Πληροφορικής

✓ Τα βιβλία της Πληροφορικής θα τα προμηθευτείτε από το σχολείο, όπως κάθε χρόνο. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα.