Ανακοίνωση Γαλλικών!

 

 

Ανακοίνωση Γαλλικών

 

Αγαπητοί γονείς,

Στις μέρες μας η γνώση μιας και μόνο ξένης γλώσσας δεν επαρκεί. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα επιπλέον προσόν κι ένα άνοιγμα σε νέους ορίζοντες.

Τα Γαλλικά είναι, με τα Αγγλικά, η γλώσσα που ομιλείται  στις 5 ηπείρους. Γι’ αυτό το λόγο φέτος θα ξεκινήσουμε προετοιμασία, έτσι ώστε οι μαθητές μας από του χρόνου να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων, που θα πιστοποιούν τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα.

Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο και τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CECR).

Τα εν λόγω πτυχία, Α1 Prim, A2 Prim για την Ε΄ και Στ΄ τάξη αντίστοιχα απευθύνονται σε μαθητές μέχρι 12 χρονών και πιστοποιούν το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας.