Ανακοίνωση Αγγλικών!

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Βρεφονηπιακός Σταθμός-

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό

Ανακοίνωση Αγγλικών

Αγαπητοί γονείς,

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι μικροί μαθητές να μαθαίνουν πρακτικά και χρήσιμα αγγλικά, που να τους επιτρέπουν να επικοινωνούν με άνεση και χωρίς άγχος. Όσο υψηλότερη αυτοπεποίθηση έχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάθεσή τους να μιλάνε στα αγγλικά και να μαθαίνουν περισσότερα. Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκαν οι Εξετάσεις Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές (YLE) από το CambridgeESOL, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις αγγλικών διεθνούς επιπέδου και να τα προετοιμάσουν για ανώτερες εξετάσεις στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών και καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες – ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή. Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν μια επίσημη βεβαίωση από το CambridgeESOL, η οποία παίζει ενθαρρυντικό ρόλο στη στάση τους απέναντι στην εκμάθηση των αγγλικών.

Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος

Η Γ΄ Δημοτικού θα προετοιμαστεί για το πτυχίο Starters (Αρχάριοι).

Η Δ΄ Δημοτικού θα προετοιμαστεί για το πτυχίο Μovers(Μεσαίοι).

Η Ε΄ Δημοτικού θα προετοιμαστεί για το πτυχίο επιπέδου Flyers(Προχωρημένοι).

Η ΣΤ’ Δημοτικού θα διδαχτεί τις απαραίτητες γνώσεις για το πτυχίο ΚΕΤ, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο Επίπεδο Α2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR).