Ευρωπαϊκή Δράση του Παιδικού Σταθμού μας!

Το σχολείο μας σήμερα καλείται να συμπεριλάβει στη φιλοσοφία, το προφίλ και το πρόγραμμα σπουδών του, παιδαγωγικές αρχές, στόχους και πρακτικές της διδασκαλίας εκπαίδευσης, προκειμένου να προετοιμάσει τους μαθητές του με επιτυχία ενόψει των προκλήσεων που θέτει η πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία ζούμε.

Γι’ αυτό το λόγο κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 το νηπιαγωγείο πήρε μέρος σε ένα πρόγραμμα της AIESEL. Η AIESEL είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ των χωρών που παίρνουν 11651229_962931330403910_567356047_nμέρος σε αυτόν τον οργανισμό. Έτσι λοιπόν συνεργαστήκαμε με μια τελειόφοιτητη φοιτήτρια στις κοινωνικές επιστήμες, από την Γερμανία.

Θεωρώντας τη γλώσσα και τη πολιτισμική ποικιλομορφία ως επιτυχή συγκυρία, η φοιτήτρια της AIESEL με τη βοήθεια της νηπιαγωγού εμπλούτισε περισσότερο την ήδη διδασκόμενη αγγλική γλώσσα φέρνοντας σε επαφή τους μαθητές με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό (με καλύτερες εκπαιδευτικές δρα στηριότητες π.χ. μουσικοκινητική αγωγή, τραγούδι, εποπτικό υλικό και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.11651160_962931387070571_1270028604_n 11650827_962931410403902_858031948_n 11651351_962931430403900_232821321_n 11651036_962931797070530_218535285_n 11650820_962931520403891_2056407387_n 11653238_962931347070575_1905270709_n 11652106_962931367070573_2026511018_n

Τέτοιου είδους παιδαγωγικά προγράμματα βοηθούν τους μικρούς μαθητές να αναπτύξουν τον σεβασμό και την ανοχή στη διαφορετικότητα, καταρρίπτοντας τα επικίνδυνα στερεότυπα και προκαταλήψεις και αναπτύσσουν την διαπολιτισμική του ευαισθησία.