Παρουσίαση ΣΤ’ τάξης “17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη μας!”

Στα πλαίσια εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης αναζήτησαν πληροφορίες, εικόνες, ενημερώθηκαν , συνεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν την έρευνά τους αποδίδοντας ψηφιακά και όχι μόνο τους “17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη μας”!

Το αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών τους ήταν ένα βίντεο το οποίο δημιούργησαν στο μάθημα της Πληροφορικής χρησιμοποιώντας  το πρόγραμμα του Power Point.

Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας! Ας τα προετοιμάσουμε για ένα βιώσιμο κόσμο!