ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε’ ΤΑΞΗ

Στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές της Ε΄ τάξης εμπνεύστηκαν από το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μια παρουσίαση με θέμα: Υπολογιστές. Μπράβο σε όλα τα παιδιά!