Εργασία ΣΤ’ Τάξης

Μια ευαίσθητη πλευρά των μαθητών της ΣΤ’ τάξης απέναντι στα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη μας.
Απολαύστε την παρουσίαση των παιδιών!
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: