Ανακοίνωση

Την Τρίτη 10/11/2020 πραγματοποιήθηκε η απολύμανση μικροβιοκτονίας σε όλα τα κτήρια των εγκαταστάσεων της Σχολής Παυλοπούλου.