Ανακοινωση συνάντηση γονέων!(Δημοτικού)

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το σχολείο μας προσπαθώντας να πετύχει σωστότερη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών του χρησιμοποιεί διάφορα μέσα. Ένα απ’ αυτά είναι η στενή και καλόπιστη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών.
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας λοιπόν, μετά το πέρασμα του σύντομου αυτού διαστήματος απ’ την αρχή της σχολικής χρονιάς, θεωρούμε απαραίτητο να πραγματοποιήσουμε την πρώτη συνάντησή μας, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 5:00 μ.μ, για τους γονείς των μαθητών των ταξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄ Δημοτικούστον χώρο του Δημοτικού Σχολείου (Χρ. Σμύρνης 41).